Bestilling av vielse


 

Vielser gjennomføres i alle kirkene i Kristiansand, men noen kirker er mer populære enn andre, som f.eks. Oddernes og Randesund.

Det er mulighet for vielse de fleste lørdager i året. Om det er ønskelig, kan vielse også skje på vanlige ukedager.

1. mars begynner vi å ta imot bestilling av vielser for neste år. 

Kontakt oss for bestilling og mer informasjon:
Kirkens Servicetorg Tlf. 38 19 68 00 

Besøksadresse: Gyldenløves gt. 9. Åpningstid 09.00 -15.00

Vi har oversikt over når det er ledig tid for vielser i alle kirkene i byen.

For å gifte seg andre steder enn i kirker (for eksempel utendørs), må dette godkjennes av prosten. Ta kontakt med Kirkens servicetorg eller på e-post: post.kirkelig.fellesrad@kristiansand.kommune.no


Det er gratis å gifte seg i kirken for personer som er medlem av Den norske kirke.

For personer som ikke er medlemmer av Den norske kirke gjelder følgende satser i 2020:

Bryllup kr: 7.000,-

Kun leie av kirke: 
Kr. 5.100,-
Du må skaffe prest og organist/musiker selv.
 

Tilbake