Gravferd i Kristiansand


I Kristiansand er det 11 gravplasser: Kristiansand, Oddernes, Tveit, Randesund, Torridal, Voie, Flekkerøy, Greipstad, Finsland og to gravplasser i Søgne. Muslimsk gravplass er på Voie.

 

 

Tidspunkt for seremonier

Oddernes og Kristiansand kapell: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30. Siste seremoni skal fortrinnsvis være en bisettelse.
Randesund kirke, Flekkerøy kirke, Torridal kirke, Tveit kirke, Voie kirke eller andre kirker: 10:30 og 12:30.

Søgne, Greipstad, Finsland: Tirsdag 12:30, Torsdag/fredag: 10:30, 12:30

Seremonier avholdes tirsdag-fredag hver uke.

Det er anledning til å få organisten til å spille før seremonien (preludering). Denne tjenesten koster kr. 530,- (2019). Tjenesten avtales med begravelsesbyrået.

 

Restriksjoner for bruk av Oddernes kirkegård
Det er manglende arealer og begrensede muligheter for utvidelse på Oddernes kirkegård. Personer som sokner til Oddernes kirkegård (beboere fra Oddernes og Lund sokn) kan velge ny kistegrav eller urnegrav. Personer som ikke sokner til kirkegården, men som har festet grav fra før, kan disponere graven til nye kister/urner.

Øvrige personer tilbys kun urnegrav. 

Dersom familien har en festet grav fra tidligere, kan den om ønskelig brukes på nytt dersom det er gått minst 20 år fra siste gravlagte. Merk at de fleste graver har dobbel dybde. Det vil si at en grav kan brukes før 20 år er gått dersom kun den nederste plassen er tatt i bruk.

Dersom pårørende har bestemte ønsker om grav, kan dette tas opp med begravelsesbyrået eller Kirkegårdskontoret.
 

For utfyllende informasjon om begravelse/bisettelse i Den norske kirke.

Les her: https://kirken.no/nb-NO/gravferd/

 

Navnet minnelund Voie og Oddernes kirkegård

Navnet minnelund er et gravfelt for urner med felles gravminne. Kirkelig fellesråd administrerer urnenedsettelse, inngravering av navneplaten og har ansvar for beplantning og vedlikehold av felles plantested. Bare standard navneplate kan benyttes. Navneplaten kan henge i 20 år.

Urnenedsettelse i Navnet minnelund bestilles ved kirkegårdskontoret eller hos begravelsesbyrået.

Priser:

Urne på navnet minnelund kr 4 420,-

Urne på navnet minnelund, utenbys kr 5 970,-

Urne på navnet minnelund, forlengelse 10 år kr 2 100,-

 

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.  

Kirkegårdskontoret ligger i Kirkens servicetorg.

Besøksadresse: Gyldenløves gate 9
Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 19 68 09
Telefax: 38 19 69 69
E-post: kirkegardskontoret@kristiansand.kommune.no

Tilbake