Grupper etter samlivsbrudd


Samlivsbrudd er vanlig i vårt samfunn. Og det finnes utallige grunner for at samliv ikke lenger kan fungere.

 

Men kanskje undervurderes den krisen det faktisk er når samlivet går i stykker. Samlivsbrudd er ikke enkelt - tvert i mot. Det er ofte veldig komplisert. Samlivsbrudd bærer i seg så mange forskjellige opplevelser, som utroskap, følelsen av svik, ujevn maktbalanse, konflikt om - og ikke minst dårlig samvittighet ovenfor barn, ekspartner og omgivelsene. Det handler om eksistensielle behov og følelser. Dette er det viktig å få satt ord på og uttrykke, for å kunne gå videre med livet.

Gruppene er åpne for alle som har opplevd samlivsbrudd – uavhengig av samlivsform

Også for personer som bor utenfor Kristiansand eller Søgne.

Hvordan fungerer opplegget?

Samtalegruppene er ikke terapi, men en såkalt ledet samtalegruppe som bruker de resurser som gruppemedlemmene representerer. Gruppenes mål er å bearbeide reaksjonene våre og gjennom det få hjelp til å legge samlivsbruddet bak seg og komme videre i livet. 

For mange er det også viktig å utvide nettverket akkurat i denne perioden fordi det vante nettverket også påvirkes sterkt av et samlivsbrudd. Det er godt å komme sammen med noen som har opplevde det samme, for ingen forstår slik som dem. Vi skal ikke finne «sannheten» om det som har skjedd, men snakke om hvordan det oppleves for den enkelte.

Gruppesamlingene starter med en teoretisk innledning før de går sammen i den faste gruppen hvor ulike temaer naturlig dukker opp. I starten møtes medlemmene hver uke, før det etter hver går mer tid mellom samlingene. Etter 10 samlinger avsluttes gruppene. 

For mer informasjon og påmelding, kontakt diakon Silje Vesterfjell,  e-post  eller ring 992 94 604.

Tilbake