Høy deltagelse i kirkens arbeid i Kristiansand


Telling for uke 11 viser at det er høy deltagelse i kirkens arbeid – en vanlig uke midt på vinteren deltok nesten 8000 på arrangementer og samlinger. Tall viser at Den norske kirke i Kristiansand har ca. 400.000 besøkende/deltagere pr. år.

 

Kristiansand kirkelige fellesråd har foretatt telling av antall deltagere og frivillige i uke 11 for å kartlegge hva som skjer av aktiviteter og samlinger i Den norske kirkes menigheter i Kristiansand og for å synliggjøre hvordan vi når ut til ulike målgrupper. Dette er tall som ikke fremkommer av den vanlige kirkestatistikken.  Tallene avdekker en skjult virkelighet; Vi er betydelig større i oppslutning og mer mangfoldig i aktiviteter enn det offisielle tall viser! Statistikk viser at det er mange flere som går i kirkenenn som kommer fram av offisielle statistikker. 

Den off. kirkestatistikken viser bare en liten del av vår virksomhet! I 2014 var det 144.000 som deltok på gudstjenester. Telling av deltagere i uke 11 viser at vi har en årlig samlet oppslutning på nærmere 400.000.

I uke 11 deltok 7935 i ulike arrangementer og samlinger. I disse deltok 661 frivillige medarbeidere som til sammen leverte 1993 timer med frivillig arbeid. 

Det er verdt å merke seg antall timer med frivillighet! Uke 11 viser at kirken i Kristiansand har ca. 50 årsverk med frivillighet – rettet særlig mot barn, ungdom og diakonale tiltak. 
Uketellingen viser at 2290 har deltatt på gudstjenester, 1085 på barnesamlinger, 1142 på familiesamlinger, 936 på kultur-arr./konserter og 790 på ungdoms-arr.

Tilbake