Stell av grav


 

Kristiansand kirkelige fellesråds vedtatte satser for stell av grav i 2020 er kr 1 700,-.
Ved nyetablering av grav for stell, tillegges et engangs gebyr på kr. 810,-  
Prisen er et anslag beregnet på grunnlag av planting, vedlikehold og administrasjonsutgifter for enkel grav med 6 planter. Vintergrønt blir lagt på når plantene er fjernet på høsten. Ved dobbel grav og/eller endring i planteantall vil dette gi justering i beløpet. Utplanting foretas i første halvdel av juni. Som plante benyttes isbegonia.

Avtale for stell av grav kan gjøres ved årlig tilsendt faktura, eller opprettelse av gravlegat. Minstebeløp for opprettelse av legat er kr 10 000,-.  Tjenesten vil da fortsette til legatet er oppbrukt. Den til enhver tid gjeldende innskuddsrente tillegges legatbeløpet ved årets slutt.

 

Stell av grav for alle kirkegårdene i Kristiansand kan bestilles ved henvendelse til:

Kirkegårdskontoret ved Kirkens servicetorg

Gyldenløves gate 9

Tel 38 19 68 09

Mandag - fredag kl 09:00-15:00

E-post: kirkegardskontoret@kristiansand.kommune.no

 

Tilbake