Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

 

For påmelding, finn din menighet her

 

Hvert år er det ca. 450 som velger å konfirmere seg i kirkene i Kristiansand. I løpet av året får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre.Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. 

For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt, kan du likevel delta i konfirmasjonsforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. 

Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Opplegget for konfirmasjonstiden varierer i menighetene i Kristiansand. Mer informasjon vedrørende opplegget og påmelding finner du på menighetenes hjemmesider. 

Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmasjonstid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt med din lokale menighet. Døvemenigheten har et eget konfirmanttilbud. Se dovekirken.no I Grim/Hellemyr menigheter har de et eget tilrettelagt konfirmantopplegg for ungdom fra Hellemyr skole avdeling Toppen og Krossen skole. 

Mange menigheter tilbyr mulighet for å leie lokaler til konfirmasjonsfesten. For informasjon om dette, kontakt den enkelte menighet.