Kontaktinformasjon


Kristiansand kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Gyldenløvesgate 9 - se kart
Telefon: 38 19 68 00 

Åpnings- og telefontider: Kl. 09.00 - 15.00. Ferietid (jul, påske og sommer) Kl. 10.00 - 14.00

Epost til Kirkeverge og Kirkens servicetorg: post.kristiansand@kirken.no

Epost for Gravferdsmyndighet (gravferd og kirkegård): gravferd.kristiansand@kirken.no

Postadresse: Gyldenløves gate 9, 4611 Kristiansand

Kirkeverge

Andreas Andersen

93429975

Send epost

Konsulent, kirkens servicetorg

Solveig Holmesland Bentsen

91577285

Send epost

Rådgiver diakoni

Inger Johanne Bolstad

45022988

Send epost

Kirketjener/driftskonsulent

Øyvind Brennsæter

99105237

Send epost

Konsulent, kirkevergens kontor

Anne Berit Egeland

99585622

Send epost

Konsulent, kirkens servicetorg

Olene Elin Eidså

99004718

Send epost

Kirkegårdsleder

Tomas Drangsholt Gabrielsen

95062183

Send epost

Personalsjef

Jannicke Greipsland

98223749

Send epost

Konsulent, kirkens servicetorg

Britt Høiland

47602821

Send epost

Konsulent, økonomi

Sofie Neverdal Olsen

95276759

Send epost

Vedlikeholds koordinator

Bjørn Reinhardtsen

91693594

Send epost

Fagarbeider vedlikehold

Jostein Schaldemose

99640631

Send epost

Fagarbeider, kirkegård

Terje Skaar

95861363

Send epost

Daglig leder, kirkens servicetorg

Berit Skovli

45862669

Send epost

Økonomisjef

Bente Skaare Urdal

92460815

Send epost