Kontaktinformasjon


Kristiansand kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Gyldenløvesgate 9 - se kart
Telefon: 38 19 68 00 

Åpnings- og telefontider: Kl. 09.00 - 15.00. Ferietid (jul, påske og sommer) Kl. 10.00 - 14.00

Epost til Kirkeverge og Kirkens servicetorg: post.kristiansand@kirken.no

Epost for Gravferdsmyndighet (gravferd og kirkegård): gravferd.kristiansand@kirken.no

Postadresse: Gyldenløves gate 9, 4611 Kristiansand

Kirkeverge

Andreas Andersen

93429975

Send e-post

Konsulent, kirkens servicetorg

Solveig Holmesland Bentsen

91577285

Send e-post

Kirketjener/driftskonsulent

Øyvind Brennsæter

99105237

Send e-post

Konsulent, HR og lønn

Anne Berit Egeland

47636830

Send e-post

Konsulent, gravferd

Olene Elin Eidså

38196800

Send e-post

Bygg- og eiendomssjef

Torjus Hamre Finsrud

90778325

Send e-post

Kirkegårdsleder

Tomas Drangsholt Gabrielsen

95062183

Send e-post

HR-sjef

Ingvild Torjussen Gjone

92090424

Send e-post

Konsulent, gravferd og arkiv

Britt Høiland

+4797171059

Send e-post

Konsulent, økonomi

Sofie Neverdal Olsen

95276759

Send e-post

Vedlikeholds koordinator

Bjørn Reinhardtsen

91693594

Send e-post

Fagarbeider vedlikehold

Jostein Schaldemose

99640631

Send e-post

Diakonkoordinator

Tone Cecilie Elseth Schalla

99298133

Send e-post

Fagarbeider, kirkegård

Terje Skaar

95861363

Send e-post

Daglig leder, kirkens servicetorg

Berit Skovli

45862669

Send e-post

Økonomisjef

Bente Skaare Urdal

92460815

Send e-post