Begravelse


Det er vondt å miste noen man er glad i. Når noen dør, er det mange tanker og følelser som kommer opp. Midt i dette er det mye som må ordnes og en del avgjørelser som må tas. Her vil du kunne finne litt hjelp til det som dreier seg om begravelsen i kirken.

Kristiansand kirkelige fellesråd er ansvarlig for gravplassforvaltningen i Kristiansand kommune.

Vi forvalter 11 gravplasser krematorium og 2 kapeller. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.

I mange av menighetene er det det mulighet for å leie lokaler til minnesamvær. Ta gjerne kontakt med din lokale menighet.

Menighetene

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.