Velkommen til dåp!


Velkommen til dåp i Kristiansand!

Ønsker du å døpe barnet ditt, men ikke vet helt hvordan det passer nå med mange begrensninger?

Vi ønsker fortsatt velkommen til dåp og vil legge til rette for en fin dåpshandling tilpasset situasjonen med nødvendige smitteverntiltak.  

Det er også mulig med dåp utenom de dagene som ligger inne i påmeldingsskjemaet. Dette avtales mellom prest og den enkelte familie.

Ta gjerne kontakt med oss for å prate litt gjennom hvordan og når en dåp kan gjennomføres.

Du kan kontakte din lokale menighet eller oss på kirkens servicekontor tlf. 38 19 68 00

 

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi del av et fellesskap som strekker seg over hele verden - og gjennom alle tider.

I Den norske kirke døper vi flest barn, men dåpen er også for større barn, ungdom og voksne.

Barn blir vanligvis døpt i deres lokale kirke, og menigheten gleder seg over å ta imot alle som ønsker dåp! I lokalmenigheten vil barnet bli invitert til oppfølging gjennom hele barndommen og ungdomstiden.

I mange av menighetene er det mulighet for å leie lokaler til dåpsfest. For informasjon om dette kontakt den enkelte menighet.

Menighetene