Gravferd


Det er vondt å miste noen man er glad i. Det er mange praktiske gjøremål som må tas hånd om etter et dødsfall. 

I løpet av relativt kort tid må de som står nærmest forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. Det gjelder blant annet valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Her vil du kunne finne litt hjelp til det som dreier seg om gravferd.

Kristiansand kirkelige fellesråd er ansvarlig for gravplassforvaltningen i Kristiansand kommune.

Vi forvalter 11 gravplasser krematorium og 2 kapeller. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.

I mange av menighetene er det det mulighet for å leie lokaler til minnesamvær. Ta gjerne kontakt med din lokale menighet.

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.

 

Vedtekter for gravplassene i Kristiansand kommune 18.12.2020  Vedtekter for gravplassene i Kristiansand kommune