Fellesrådet


Kristiansand kirkelig fellesråd er fellesorgan for alle menighetene i Kristiansand kommune. 
Det består av et medlem fra hvert av de 15 menighetsrådene, domprosten og en representant for Kristiansand kommune (oppnevnt av bystyret). Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet. Kirkeverge er Andreas Andersen.